Frezy nasadzane proste

  • średnica części roboczej D=do uzgodnienia
  • długość części roboczej B= uzależniona od potrzeb oraz możliwości technicznych
  • średnica chwytu d= do uzgodnienia
  • ilość i rozkład zębów z= do uzgodnienia
  • wysokość płytki diamentu H=2,6, 3, 4 lub 5 mm (podstawowa 4 mm)